Maart 2020

Business Continuïteit Blueriq

We hebben te maken met een pandemie: het coronavirus. Omdat wij voor en met diverse, grote instellingen in Nederland werken hebben we een Business Continuïteitsplan. Dit plan is nu in werking getreden.

* Deze update wordt bijgewerkt indien de omstandigheden daarom vragen. Laatste update: 03-04

We nemen diverse maatregelen om de gezondheid van onze medewerkers, relaties en de continuïteit van onze dienstverlening te borgen. Om de verspreiding en impact van het coronavirus te voorkomen en beperken, volgt Blueriq het beleid en de adviezen van het RIVM, GGD, de overheid en de WHO. Daarnaast volgen wij de adviezen van de veiligheidsregio’s van Brabant op, gezien de ligging van het kantoor van Blueriq. Blueriq neemt ook extra preventieve maatregelen. Met deze extra maatregelen verkleinen we het risico dat grote groepen medewerkers tegelijk ziek worden en borgen we de continuïteit.

Sinds de eerste signalen van het Coronavirus is er een calamiteitenteam actief. Alle communicatie over de situatie en de maatregelen rondom het virus verloopt via dit team. Medewerkers kunnen bij dit team terecht met vragen en zorgen. Het team heeft dagelijks, direct na de updates van het RIVM, een overleg om nieuwe maatregelen te nemen waar nodig.

Indien er aanleiding toe is, nemen we contact op met onze klanten om specifieke situaties te bespreken.

Ons BCP wordt getoetst in het kader van certificering voor ISAE 3402 Type II.

In het kort

 • We volgen alle adviezen en maatregelen van het RIVM en de overheid op
 • Het calamiteitenteam houdt voortdurend de nieuwsberichten in de gaten, en past daar het beleid op aan
 • Onze medewerkers zijn geadviseerd zo min mogelijk aanwezig te zijn op kantoor. Vanaf maandag 16 maart is het kantoor van Blueriq gesloten
 • Alle reizen worden tot een minimum beperkt
 • We nemen extra maatregelen die door het calamiteitenteam nodig worden geacht om de continuïteit te waarborgen, of de gezondheidsrisico’s zo laag mogelijk te houden

Welke extra preventieve maatregelen neemt Blueriq?

De extra preventieve maatregelen die het calamiteitenteam van Blueriq heeft genomen zijn als volgt: 

 • In de periode van 16 maart tot in elk geval 28 april sluit het kantoor van Blueriq en werken alle medewerkers die normaal vanuit het Blueriq kantoor werken, vanuit huis.
 • Er zijn extra middelen voor medewerkers beschikbaar gesteld, zoals desinfecterende handgel en doekjes.
 • In verband met de hygiëne wordt het kantoor in Den Bosch elk weekend extra schoongemaakt
 • Op woensdag 4 maart is er een test uitgevoerd door het Blueriq kantoor te sluiten; hierdoor zijn we voorbereid op een eventuele lock-down van kantoor en/of regio
 • Op donderdag 5 maart is een intern event voor alle medewerkers geannuleerd ter preventie
 • Voor de periode van 9 tot en met 13 maart is alle medewerkers geadviseerd om zoveel mogelijk vanuit huis te werken

Voor alle* medewerkers geldt het volgende: volg eerst het protocol van onze klant. Werk je vanuit het Blueriq kantoor, of werk je een dag niet op locatie bij de klant? Dan gelden de volgende extra maatregelen:

 • Werk thuis ;
 • Kan je echt niet thuiswerken? Overleg dan eerst met je leidinggevende.
 • Bij eerste ziekteverschijnselen: licht direct je leidinggevende in en blijf thuis. De leidinggevende neemt indien nodig contact op met het calamiteitenteam
 • Klanten, afgevaardigden of andere bezoekers zijn momenteel niet welkom op kantoor
 • Medewerkers wordt gevraagd om vakantiebestemmingen aan te geven wanneer ze vrije dagen aanvragen. Zo proberen we vroegtijdig risico’s te signaleren en/of de medewerker te ondersteunen wanneer de situatie op zijn/haar bestemming veranderd

Binnen Blueriq hanteren we geen shifts of werkgroepen. Deze maatregel achten wij niet noodzakelijk, daar onze medewerkers allemaal zo veel mogelijk vanuit huis werken.

*Alle medewerkers betekent ook écht IEDEREEN: directie, clustermanagers, teammanagers, teamleden, Brabanders & niet Brabanders.  Hiervoor is gekozen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken.

Wat doen we met zakenreizen, conferenties, interne sessies of andere externe bijeenkomsten?

We sluiten aan bij beleid van het RIVM. Dat betekent:

 • Annuleer je een deelname aan conferenties, seminars of andere sessies met grote groepen mensen
 • Interne presentaties of kennissessies en externe trainingen en cursussen zijn voorlopig afgezegd. Deze worden op een later te bepalen datum ingehaald
 • Ga je niet op zakenreis naar gebieden met code oranje en rood, andere gebieden in overleg
 • Beperk je contact met externe partijen tot calls via Skype of andere digitale vergadermogelijkheden, behalve als dit voor continuïteitsdoeleinden per se moet

Infrastructurele zaken

Blueriq heeft haar infrastructuur zo ingeregeld dat iedereen op afstand kan werken. Werkzaamheden die gedaan dienen te worden op de Blueriq infrastructuur kunnen dus zonder problemen doorgaan. Over werkzaamheden bij klanten, waar de infrastructuur van de klant voor nodig is, kan Blueriq logischerwijs niets zeggen.

Wanneer zijn deze extra preventieve maatregelen in werking getreden?

De maatregelen zijn gestart op maandag 2 maart, vooruitlopend op berichtgeving van het RIVM. Op maandag 9 maart is een extra set aan maatregelen in werking getreden. Vanaf maandag 16 maart is het kantoor van Blueriq gesloten.

Hoe lang blijven deze maatregelen in werking?

Dat is afhankelijk van hoe de verspreiding van het coronavirus zich ontwikkelt. Dagelijks evalueren we de werking van de genomen maatregelen en onderzoeken we de adviezen van de overheid en het RIVM. We bekijken dan of de maatregelen moeten worden uitgebreid of juist verminderd kunnen worden. Daarna informeren we de medewerkers over de laatste ontwikkelingen.

Vragen?

Heb je vragen na het lezen van ons beleid of de uitwerking ervan? Neem dan contact op jouw Blueriq contactpersoon.
Heb je die niet? Neem dan contact met ons op via info@blueriq.com.